WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

O godzinie 20tej komentator –  Kamil Oleńczuk wezwał wszystkich do skupienia i modlitwy. We wprowadzeniu do dzisiejszej liturgii przypomniał nam znaczenie Wigilii Paschalnej, cytując wypowiedzi Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II nt obchodzenia Triduum Paschalnego.

Pierwsza część – Liturgia światła – rozpoczęła się na placu przed Sanktuarium. Ksiądz Piotr Wala SDB – przewodniczacy dzisiejszej liturgii poświęcił ogień oraz nowy paschał wykonany z prawdziwego pszczelego wosku. Spowita mrokiem szczyrkowska Góra Błogosławieństw rozbłysła światłem Zmartwychwstałego Pana. Po wejściu do świątyni przekazaliśmy to światło wszystkim obecnym, aby po trzecim wezwaniu „światło Chrystusa” całe Sanktuarium rozbłysło światłami.

Nastąpił śpiew Exsultetu – czyli Orędzia Paschalnego. Po twierdzącej odpowiedzi wiernych: „Amen”, przyszedł czas na liturgię Słowa. Lektorzy: Jakub Kudłacik, Jakub Walczak, Krzysztof Marciniak oraz Tomasz Laszczak na przemian z psałterzystami: Dawidem Klisiem i kl. Łukaszem Bartoniem ukazywali nam historię zbawienia od stworzenia świata do wizji proroka Izajasza.

Po czym przyszedł czas na radosny śpiew starożytnego hymnu Kościoła „Chwała na wysokości Bogu”. Rozdzwoniły się dzwony, dzwonki, zabrzmiały pełnym rejestrem organy, a lud podjął śpiew Mszy autorstwa Romana Dwornika niegdyś organisty w Sanktuarium MB Piekarskiej. Następnie lektor Marcin Śliwa odczytał Epistołę, po której Celebrans zaintonował „Alleluja”. Po 40 dniach znów podjęliśmy ten śpiew wychwalający Pana.

Ksiądz Miłosz Korypta SDB odczytał Ewangelią, po czym nastąpiła homilia. ”Siostry i Bracia! Ilekroć mówimy o Chrystusie Jezusie, powinniśmy pamiętać, że On zmartwychwstał, a więc żyje i jest obecny wśród nas i w nas. Jest obecny i działa” wołał z entuzjazmem ks. Piotr. Czy jeszcze w to wierzymy?

Sprawdzian nastąpił nieco później. Gdy ks. Piotr poświęcił wodę i wyszedł na zewnątrz Sanktuarium, okazało się że mnóstwo wiernych znajduje się na placu przed świątynią. Najważniejsza Msza święta w roku zgromadziła setki wiernych. Nieważna jest pora. Nie tak konieczne jest zachowywanie  ludzkiej tradycji. Nadeszła Noc Zmartwychwstania i wielu trwało na modlitwie i słuchaniu Dobrej Nowiny na naszej Górze Błogosławieństw. Odnowiliśmy nasze chrzcielne przyrzeczenia. Wyznaliśmy wiarę. A zatem przyszedł czas na Paschalną Ofiarę.

Dziewczęta z Oratorium przyniosły kosz z pokarmami wielkanocnymi. Zespół Górali Związku Podhalan wyśpiewał że Pan jest Zwycięzcą śmierci, a  Ministranci złożyli chleb, wino i wodę. Po czym kapłani podobnie jak Wielki Czwartek pochylili się nad Boskimi Tajemnicami rozważając Pierwszą Modlitwę Eucharystyczną zwaną Kanonem Rzymskim.

Po Modlitwie Pańskiej i śpiewie Baranku Boży, komentator Kamil ogłosił czas Uczty Eucharystycznej – Obrzędu Komunii świętej. Bez pośpiechu, z godnością wierni podchodzili w trzech rzędach do stopni ołtarza, aby powitać w swym sercu Zmartwychwstałego Pana.

Pascha naszego Pana zakończyła się ogłoszeniem całemu Szczyrkowi, a przez uczestnictwo Pielgrzymów i Gości wielu innym zakątkom kraju, że Chrystus zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja. Lektor Paweł Janica niosący krzyż przyozdobiony czerwoną stułą, lektor Dawid Kliś trzymający w swych dłoniach figurę Zmartwychwstałego i  Ksiądz Jacek Gęca – z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Gostwicy k. Nowego Sącza, niosący Chrystusa w złotej monstrancji prowadzili nas pośród mroków nocy i kropli deszczu (wszak to też znak błogosławieństwa). Rezurekcja zakończyła się uroczystym Te Deum laudamus i Eucharystycznym Błogosławieństwem.

Bogu w Jego Opatrzności w sercu i na ustach dziękczynienie. Wszystkim za zaangażowanie i pomoc z serca płynące „Bóg zapłać”. Uczynimy to szczegółowo w kolejnych wpisach. Poniżej zamieszczamy zdjęcia i serdecznie dziękujemy Dawidowi Oleńczukowi za podjętą posługę fotografa dzisiejszej uroczystości.

Obyśmy glosili Paschę Pana w każdym dniu, tak jak dzisiejszego wieczoru. 

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.